Новите заплахи за европейската сигурност след Студената война

29 юни 2007
·
72
·
10,112
·
1,070
·
490
·
1

Новите заплахи за европейската сигурност след Студената война и отражението им върху процеса на европейска интеграция. Развитие на Втори и Трети стълб на ЕС.
 

Пътна карта за присъединяване на България към ЕС pro


Стремежът на българското общество към обединена Европа намира израз в действията на правителството за ускорена подготовка за присъединяване към Европейския съюз особено след решението от Люксембург за включване на България в процеса на разширяване...
 

Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EO/ES pro


Правото на Европейската Общност/ Европейския съюз се явява основен фактори и едновременно с това индикатор за спецификата на протичащите през ХХ и ХХІ в. процеси на интеграция...
 

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз pro


Разделянето на Европа на стратегически зони на влияние за един дълъг период от време създава в края на 80-те години прецедентна обстановка на кардинални политически и структурни промени, характерни по–скоро за един отдавна отминал етап от историята...
 

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз pro


Последните години българското общество извървя дълъг път до разбирането на необходимостта от присъединяване на България към европейските структури. Днес те са единодушни при определянето на този процес като приоритетен за нашата политика...
 

България – първи стъпки в Европейския съюз. Перспективи на членството (магистърска теза) pro


Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика. При анализирането на общата икономическа постановка на ролята на правителствата за икономическото регулиране и развитие...
 

Правомощия на европейско политическо ведомство pro


Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля...
 

Шенген – взаимното предизвикателство. Поведение и стратегия на Република България през 2010-2012 г. pro


В европейското политическо пространство през последните две десетилетия настъпиха такива промени, последиците от които нямат аналог в цялата история на континента...
 

Възможности и перспективи на България за влизане в Еврозоната pro


От 01.01.1999 г. стартира фиксирането на разменните курсове на валутите на страните – членки към еврото и помежду им. Същевременно престана да съществува и официалната ЕСИ кошница...
 

Незаконна имиграция в Европейския съюз pro


Oбeкт нa изслeдвaнeтo сa oтнoшeниятa нa държaвитe - члeнки нa EС, институциитe и oргaнитe нa Съюзa във връзкa с прaвнoтo рeгулирaнe нa пoлитикaтa нa EС oтнoснo нeлeгaлнaтa мигрaция и връщaнeтo нa грaждaни нa трeти стрaни....
1 2 3 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Европейска интеграция с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент