Тест по Комитология


Тест по комитология за взаимодействието между институциите на Европейския съюз...
 

Ролята на международните и европейските институции за решаване и предотвратяване на конфликти


Съвременното тълкуване на правата на човека се опира на богатия опит на човечеството от предишните векове. Представата за правата е в тясна връзка както с историческата приемственост, така и с предшестващото виждане и разбиране за човека...
 

Чешката Република и процеса на Европейска интеграция


Процесът на интегриране към Европейския съюз не винаги протича гладко за страната. Чешката република търпи не малко критики от страна на европейския съюз. Еврокомисарите считат, че действащите практики в съдебната власт не дават достатъчно гаранции...
 

Европейска интеграция


За пръв път световното стопанство възниква като единно и капиталистическо стопанство. Капиталистическо, защото най- големите държави, които формират неговия образ са капиталистически...
 

Европейски омбудсман


Съгласно член 228, параграф 2 от ДФЕС Европейският омбудсман се избира след избора на Европейски парламент за срока на мандата на Парламента. Процедурата на избор е подробно уредена в Правилника за дейността на Европейския парламент....
 

България в Европейския Съюз


Дипломатическите отношения между България и Европейската икономическа общност са установени на 8 август 1988 г. Първият официален представител на България към Европейската общност (ЕО) Атанас Гинев връчва акредитивните си писма на 5 март 1990 г...
 

Европейска интеграция - пищов


Европейска интеграция-разработени въпроси по дисциплината...
 

Взаимодействие на митническата служба с други гранични контролни органи


На 26 септември 2006г. Европейската комисия представи мониторингов докад за готовността на Румъния и България за членство в Европейския съюз. С предстоящото присъединяване на страната ни към...
 

Финанси на Европейския съюз


От Рим до Маастрихт: Развитие на концепциите и на формите на валутна интеграция. Европейският пазар на капитали...
 

Управление на проекти


Управление на проектния цикъл - от идеята, през изпълението до отчитането...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Европейска интеграция с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент