Лисабонски договор


Подписването на нов договор (Лисабонски) е необходимо, за да се справи европейският съюз (ЕС) с предизвикателствата на 21-ви век и да реализира своя пълен потенциал. Договорът се съсредоточава върху необходимостта от модернизация и реформа на ЕС...
 

Европейска икономическа интеграция

19 фев 2008
·
6
·
1,657
·
625
·
72

Материалът е на тема интеграцията на новоприетите страни ЕС, видовете форми, изграждането на монетарния съюз в Западна Европа.
 

Европейска интеграция

27 сеп 2012
·
11
·
4,560
·
166
·
71

Определение и видове регионална икономическа интеграция – дефиниция за РИИ; хоризонтална и вертикална РИИ; хомогенна и хетерогенна РИИ; негативна и позитивна РИИ; функционална и институционална РИИ...
 

Трансгранично сътрудничество

01 дек 2008
·
13
·
2,421
·
351
·
239
·
62

Терминът “трансгранично сътрудничество” е всяко организирано действие, предприето от две или повече териториални единици/общности или организации на тези общности, от две или повече граници, което води до преодоляване на проблемите им... ...
 

Оперативна програма "Конкурентноспособност"


Приоритети и индикативни операции. Финансов план по източници на финансиране, приоритети и години. Структура за управление на ОП...
 

Евроатлантическо сътрудничество

02 мар 2009
·
12
·
2,540
·
164
·
156
·
57

Термина Евроатлантическо сътрудничество е твърде нов. Въведен е в научно и допломатиеско обръщение през 1992 година след Студената война от чехословашкия президент Вацлав Хавел...
 

Европейски парламент

15 сеп 2008
·
2
·
494
·
314
·
51
·
1

Европейски парламент. Начин на избиране на евродепутатите. Структура, начин на работа, пълномощия.
 

Взаимодействие на митническата служба с други гранични контролни органи


На 26 септември 2006г. Европейската комисия представи мониторингов докад за готовността на Румъния и България за членство в Европейския съюз. С предстоящото присъединяване на страната ни към...
 

Основни институции на Европейския съюз


Институционалната система на ЕС се състои от Европейската комисия, Съвета на ЕС (Съвета на министрите), Европейския парламент, Европейския съд и Европейската сметна палата...
 

Структурни фондове на ЕС


Европейските структурни фондове са „публични пари за развитие“. Структурните фондове са основни финансови инструменти на политиката за сближаване на ЕС...

Избрани критерии за търсене

Европейска интеграция
Теми
Ограничаване на резултатите